Reis med oss

Den Norske Israelsmisjon er en over 190 år gammel organisajson som kjenner Israel og det jødiske folk bedre enn de fleste. Våre reiser arrangeres både til USA og Øst-Europa, i tillegg til Israel. For en mer betydningsfull reise, Reis med oss.

Vi samarbeider med Plussreiser som er Norges største turoperatør i kristen regi.

Oversikt over turer
Misjons- og evangeliseringsarbeid i Ukraina
22. mars - 30. mars 2019 / Bli med til Kiev og Odessa
Les mer