Reis med oss

Den Norske Israelsmisjon er en 175 år gammel organisajson som kjenner Israel og det jødiske folk bedre enn de fleste. Våre reiser arrangeres både til USA og Øst-Europa, i tillegg til Israel. For en mer betydningsfull reise, Reis med oss.

Vi samarbeider med Plussreiser som er Norges største turoperatør i kristen regi.

Oversikt over turer
UTSATT: Israelstur for frivillige, medlemmer og medvandrere
Turen er utsatt til 2021
Les mer