Visjon

Den Norske Israelsmisjon vil i ord og handling være med å bringe evangeliet om Jesus Messias tilbake til det jødiske folk.

Vår visjon:

  • Evangeliet tilbake til jødene

Vi henter vårt mandat, vår inspirasjon og vår visjon i Guds plan med det jødiske folk, slik dette kommer til uttrykk i Den hellige Skrift, formidlet gjennom profeter og apostler, og bekreftet i Jesus Messias.

Derfor deler vi den første menighets nød, tjeneste og bønn for det jødiske folk, slik dette er uttrykt av apostelen Paulus:

Evangeliet er Guds kraft til frelse for alle som tror, jøde først og så greker (Rom.1,16)
Av hele mitt hjerte ønsker jeg og ber til Gud at de må bli frelst (Rom.10,1)