Tekstgjennomgåelse for: 21. april 2024 - 

4. søndag i påsketiden

Prekentekst: Johannes 13,30-35
Lesetekst I: Jesaia 43,16-21 eller Apg 9,1-19
Lesetekst II: Åpenbaringen 2,1-7

Jesus har vasket disiplenes føtter og de har holdt påskemåltid. Og videre i Johannesevangeliet begynner Jesus nå å forberede disiplene på det som skal skje. Han skal snart forlate dem, så hva er planen videre? Hva er programmet og strategien? Vi kunne jo ha tenkt: Han må forberede dem på hvordan de skal evangelisere, gjøre disipler, lære dem markedsføring, bygge menighet osv. Det hadde nok vi gjort. Men Jesus sier: Her er planen: «Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre». Det er programmet.

Kjærlighetens kraft

Den kinesiske pianisten Lang Lang (født 1982) er en av verdens største pianister. Han startet å ta pianotimer med Zhu Yafen da han var tre år, vant første-premie ved Pianokonkurransen i Shenyang og hadde sin første offentlige konsert da han var fem. Som niåring ble han bortvist fra øvelsene av sin pianolærer på grunn av «mangel på talent». Men hans far trodde på han og flyttet sammen med han til Beijing for at sønnen skulle få fortsette å spille. Faren var svært fattig, så de bodde i en slum i byen, de delte hus med fem familier og faren sto opp kl. 05.00 for å stå i kø for Lang, slik at han skulle få bruke badet. Han la seg i guttens seng for å varme den opp slik at Lang ikke skulle fryse og skjelve for mye. I et intervju om sin karriere brast Lang brast i gråt da han sa: «Min suksess skyldes min fars kjærlighet og oppofrelse». I dag regner en med at ca. 50 millioner barn i verden øver på piano, 40 millioner av dem bor i Kina. Og det skyldes i stor grad Lang Lang.

Kjærlighetens kraft er stor, den når inn også når man ikke forstår det vi sier. Jesus ofret alt for oss. Vi har en Far som elsker oss. Og det er når denne kjærligheten får spre seg at Guds rike vokser. Hvem skulle tro at små handlinger av godhet kan skape forvandling? Jesus trodde det. Det er når mennesker ser «de gode gjerningene (τὰ καλὰ ἔργα) dere gjør» at de vil «prise deres Far i himmelen!» (Matt. 5, 16). Og ordet som er brukt for «god» er ordet «kalos», et ord som ikke er brukt om moralsk gode gjerninger, men om «vakre» gjerninger.

Hva endret holdningen til de sorte i USA? Jo, at Martin Luther King jr. tenkte at Jesus visste hva han snakket om. Han prøvde ut denne måten å leve på, og det var genialt. Det endret ikke bare lover og relger, men det endret menneskehjertene. «Kjærligheten er den eneste kraft som er i stand til å omskape en fiende til en venn», sa han.

Advarselen mot å miste den første kjærligheten

Denne dagen har med en alvorlig lesetekst fra Åpenbaringen, der menigheten i Efesos blir anerkjent for mye godt, men deres store problem og utfordring er denne: «Men dette har jeg imot deg: Du har forlatt din første kjærlighet.» Og Jesus ber dem ikke først og fremst om å ta seg sammen, eller bli mer kjærlige, nei, han ber dem om å vende om. Det skjer noe når vi vender om og på nytt møter Guds nåde og kjærlighet.

Guds kjærlighet viser oss Guds herlighet

Slik jeg har elsket dere, sa Jesus. Når han vasker disiplenes føttene, så skriver Johannes at: «Han hadde elsket sine egne som var i verden, og han elsket dem helt til det siste» (Joh. 13, 1). Hans herliggjørelse handler ikke om makt, posisjon, berømmelse og bli gjort stas på. Nei, den handler om å bøye seg helt ned, ofre seg selv, gi sitt liv. Det er vanskelig å forstå for oss, sier Carl Henrik Martling, «vi har vant oss vid att härligheten skall vara annorlunda. Den skall vara härlig, glänsande, imponerande, segrande. Blir den förnedrad går den över i sin motsats. Men kärlekens härlighet är annorlunda»

Moses ba om å få se Guds herlighet. Moses hadde jo sett mange og store ting, opplevd mange overveldende under. Det begynte jo med en brennende busk som ikke brant opp og det fortsatte med det ene spektakulære under etter det andre. Vann strømmer ut av fjell, havet deles i to, manna kommer ned fra himmelen. Og vi tenker: Hva mer er det du vil se, Moses? Hva mer trenger du?

Gud svarte: «Jeg vil la all min godhet gå forbi deg og rope ut for deg navnet Herren. For jeg er nådig mot den jeg viser nåde, og barmhjertig mot den jeg forbarmer meg over.» 2. Mos. 33, 19.

Godhet, nåde, barmhjertighet. Det er Guds karakter. Der Gud er, der Gud virker, der blir resultatet godhet, nåde og barmhjertighet. Her er programmet, sa Jesus: «Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre».