BridgeBuilders

BridgeBuilders

 

BridgeBuilders (BB) er et trosbasert freds- og forsoningsprogram for unge israelere, palestinere og nordmenn. Programmet drives av DNI, og arrangeres i samarbeid med norske partnere og partnerorganisasjoner i Midtøsten.

Deltakere på BB-programmet utfordres til refleksjon og samtale om identitet, fordommer, respekt, anerkjennelse, enhet og konfliktløsning. Gjennom teamarbeid og ulike former for undervisning utruster vi unge mennesker, og gir dem erfaringer og redskap som øker mulighetene og motivasjonen deres til å være fredsagenter og velge forsoningens vei.

BB er et todelt utvekslingsprogram som foregår både i Norge og i Midtøsten.

Fokusområder

  • Legge til rette for gjensidig forsoning mellom israelere op palestinere der unge nordmenn deltar i prosessen
  • Arbeide for at fellesskapet mellom messianske jøder og kristne arabere/palestinere styrkes 
  • Øke kunnskap og forståelse om hverandres situasjon
  • Utruste fredsagenter. 

Budsjett: ca 600 000 kroner i året 

Utforsk mer:

Støtt arbeidet:

  • Bli fast giver
  • Vipps: 19333 BridgeBuilders (valgfritt beløp)
  • Benytt kontonr. 3000.15.24425 (merk BridgeBuilders)
  • Send SMS med kodeordet DNI til 2434 (200 kr)

Les mer