Ebenezerhjemmet

Ebenezerhjemmet

 

I Haifa støtter DNI et alders- og pleiehjem for messianske jøder og kristne arabere. Ebenezerhjemmet ble grunnlagt etter initiativ fra DNI.

Flere av beboerne har opplevd et mellomkrigs-Europa i oppløsning, konsentrasjonsleirer, immigrasjon til Israel og flere kriger. Slike liv, fylt av traumer, gir mange fysiske og psykiske plager. Videre opplever mange jesustroende jøder at de blir utstøtt av sin familie ved å bekjenne sin tro på Jesus. Når alderdommen og behovet for pleie og omsorg melder seg blir Ebenezerhjemmet deres eneste redning.

Foruten jesustroende jøder bor det også kristne arabere på hjemmet. Selv om beboerne har ulik kulturell bakgrunn, og at det daglig snakkes forskjellige språk på hjemmet, har de en felles tro. Sammen finner de fellesskap i fredsfyrsten.

Fokusområder

  • Gi en god og verdig alderdom til beboerne
  • Gi kjærlighet, pleie og omsorgen
  • Bygging av ny pleieavdeling

Ebenezerhjemmet drives ved hjelp av gaver, og mottar ingen offentlig støtte. I tillegg til den faste staben arbeider det flere volontører ved hjemmet.

Utforsk mer:

Støtt arbeidet:

  • Bli fast giver
  • Vipps: 19333 Ebenezerhjemmet (valgfritt beløp)
  • Benytt kontonr. 3000.15.24425 (merk Ebenezerhjemmet)

Les mer

« [..] etter at Mati og jeg kom tilbake fra England, begynte jeg å be før leggetid i Jesu, vår Frelsers navn»
- Hvis beboerne blir sykere, må de sendes til andre sykehjem, sier oversykepleier ved Ebenezerhjemmet
Oppdatering fra vårt arbeid
Digitalt Morgenmøte