Machaseh

Machaseh

 

I Jerusalem støtter DNI diakonalt arbeid blant de mest marginaliserte menneskene i det israelske samfunnet, uavhengig av religion, kultur og etnisitet.

Gjennom partnersamarbeidet med Machaseh kommer vi i kontakt med mange mennesker som på ulike vis har erfart livets skyggeside. Vi vil vise nestekjærlighet til de som har blitt utsatt for ulike typer overgrep.

Machaseh betyr tilfluktssted. Machaseh gir mennesker et glimt av himmel midt i en tung og vanskelig hverdag, der mennesker blir sett, anerkjent og verdsatt.

Fokusområder:

  • Redde barn og voksne fra utrygge hjem
  • Kjempe mot menneskehandel
  • Bistå med juridisk veiledning
  • Tilby terapi og sjelesorg
  • Tilby mat og klær til de fattige
  • Hjelpe holocaustoverlevende

Budsjett: ca 150 000 kroner i året

Utforsk mer:

Støtt arbeidet:

  • Bli fast giver
  • Vipps: 19333 Machaseh (valgfritt beløp)
  • Benytt kontonr. 3000.15.24425 (merk Machaseh)
  • Send SMS med kodeordet DNI til 2434 (200 kr)

Les mer

9. januar 2020 ble første samling i kvinneforumet «Benot Yeshua» arrangert på Caspari Center i Israel.
Tema: «familievold».
«Min tilflukt og min borg, min Gud som jeg setter min lit til!» Salme 91,2