Machaseh

Machaseh

 

I Jerusalem støtter DNI diakonalt arbeid blant de mest marginaliserte menneskene i det israelske samfunnet, uavhengig av religion, kultur og etnisitet.

Gjennom partnersamarbeidet med Machaseh kommer vi i kontakt med mange mennesker som på ulike vis har erfart livets skyggeside. Vi vil vise nestekjærlighet til de som har blitt utsatt for ulike typer overgrep.

Machaseh betyr tilfluktssted. Machaseh gir mennesker et glimt av himmel midt i en tung og vanskelig hverdag, der mennesker blir sett, anerkjent og verdsatt.

Fokusområder:

  • Redde barn og voksne fra utrygge hjem
  • Kjempe mot menneskehandel
  • Bistå med juridisk veiledning
  • Tilby terapi og sjelesorg
  • Tilby mat og klær til de fattige
  • Hjelpe holocaustoverlevende

Utforsk mer:

Støtt arbeidet:

  • Bli fast giver
  • Vipps: 19333 Machaseh (valgfritt beløp)
  • Benytt kontonr. 3000.15.24425 (merk Machaseh)

Les mer

Bibelen på morsmålet er den beste «misjonær». Den trenger ingen oppholdstillatelse og den oppleves ikke som fremmed.
Mange i Israel trenger hjelp fra Machaseh
Ville hun klare å komme seg fra Betlehem til Jerusalem denne kvelden?
Digitalt Morgenmøte
Sist uke var det både Tabu-Forum og Tabu-Seminar på Caspari-senteret.
Både mor og sønn var kommet til tro på Yeshua. Etter hans død var også far og en annen sønn kommet til tro.