Øst-Europa

Øst-Europa

 

Ukraina og Russland

DNI støtter evangelisering i Ukraina og de russisk-språklige områdene. Vi samarbeider med organisasjonen Jews for Jesus og lønner en norsk medarbeider tilknyttet arbeidet.

Odessa har en stor jødisk befolkning og i Svartehavsbyen drives det et omfattende arbeid. Mange jøder kommer til tro som følge av arbeidet.

Gjennom nettradio, ulike publikasjoner og kursvirksomhet, når vi ut til jøder og kristne i de russisk-språklige områdene. Vi samarbeider med lokale organisasjoner og menigheter, hovedsakelig organisasjonen Slovo (Ordet).

Ungarn

I Budapest driver DNI Gisle Johnson Instituttet (GJI), i samarbeid med den lutherske kirken i landet. GJI setter fokus
på antisemittisme i samfunnet, og gir prester og menigheter undervisning om jesustroende jøder og kirkens jødiske røtter.

Mange jesustroende jøder i Ungarn vet lite om sin jødiske bakgrunn, og noe av arbeidet blir derfor å gi disse menneskene økt kunnskap. Gjennom kurs, foredrag, og materiell får jesustroende jøder kjennskap til sine jødiske røtter. Instituttet jobber også med å øke bevisstheten i kirken om deres ansvar for det jødiske folk.

Romania

I Bucuresti støtter DNI et messiansk menighetsfelleskap med fokus på utadrettet virksomhet gjennom evangelisering og diakoni.

Blant jødene i Romania finnes det mange eldre med behov for hjelp. Derfor organiseres det regelmessige husbesøk med tilbud om bistand og fellesskap.

 

Støtt arbeidet:

  • Bli fast giver
  • Vipps: 19333 Øst-Europa (valgfritt beløp)
  • Benytt kontonr. 3000.15.24425 (merk Øst-Europa)

Les mer