Storbritannia

Storbritannia

London

Den Norske Israelsmisjon (DNI) støtter den norske utsendingen Maia Inbar, som er halvt norsk og halvt israeler. Maia er under opplæring som trainee-misjonær hos Jews for Jesus, og en del av et nytt team som jobber i stor-London. Det anslås at London huser omkring 300.000 jøder og at 60.000 av disse er israelere. Av messianske jøder i hele England er det kun mellom 3000 og 5000.

Arbeidet i London er fremdeles i en tidlig fase, hvor de jobber med å definere arbeid, innhold og målgrupper. De arrangerer blant annet sabbatsmåltid i hjemmene hvor de inviterer jødiske venner med. I tillegg drives det et strategisk bønnearbeid blant messianske jøder. Personlig evangelisering er en viktig del av arbeidet, både i byen med stadig mer over internett og i sosiale medier. Der har de fått kontakt med mange søkende jøder i England og tilbyr disippelgjøring over egne chatte-kanaler. Ellers planlegges det prosjekter innen både kunst og kultur i London.

Utforsk mer:

Støtt arbeidet:

  • Bli en medvandrer (fast giver)
  • Vipps: 19333 Storbritannia (valgfritt beløp)
  • Benytt kontonr. 3000.15.24425 (merk Storbritannia)

Les mer

 

Nettmøte med Maia Inbar