Vekke til ansvar i Norge

Vekke til ansvar i Norge

 

DNI driver et omfattende arbeid i Norge gjennom ansatte og frivillige medarbeidere.

DNI ønsker å vekke det norske folk og kirken til ansvar for jødene, uansett hvor de bor i verden. Det betyr at vi vil bekjempe all form for antisemittisme og bidra til/med forkynnelse og undervisning som fastholder det jødiske folks særstilling i Guds frelsesplan.

Forkynnelse og undervisning

Den Norske Israelsmisjon er en kompetanseorganisasjon, med gode og dyktige foredragsholdere. Det er fullt mulig å invitere en av
våre foredragsholdere/medarbeidere til å ha seminar/foredrag.

Vi tilbyr et bredt spekter av temaer, blant annet:

 • Forholdet mellom GT og NT
 • Den kristne tros jødiske røtter
 • Bibelske og jødiske fester og høytider
 • Den messianske bevegelse og misjon
 • Jødenes tro og historie
 • Forholdet mellom Israel og kirken
 • Israel og profetiene / løftene
 • Freds- og forsoningsarbeid i Midtøsten
 • Antisemittisme


return2sender (R2S)

er barne- og ungdomsbevegelsen i DNI og er et nettverk av unge mennesker som ønsker å bringe evangeliet tilbake til det jødiske folk. I Israel er det bare 0,1 % av jødene som tror på Jesus som Messias. R2S samler ungdommer fra brede lag i norsk kristenliv for å fremme ett mål: Å bringe evangeliet tilbake dit vi engang fikk det fra.

R2S sitt formål er å se barn og unge ta del i misjonsoppdraget for det jødiske folk.

Dette innebærer tre ting:

 1. Tydelighet på misjon
 2. Takknemlighet for troens jødiske røtter
 3. Enhet på tvers av skillelinjer

Misjon er hjerteslaget i return2sender, og gjennom nettverksbygging ønsker R2S å vekke ungdommer til ansvar for misjon. Samtidig er det et ønske om at ungdommer skal se troens og bibelens jødiske røtter. Vår identitet som Guds folk deler vi med alle jesustroende i vår verden og den stikker dypere enn nasjonalitet eller etnisitet. Derfor arbeider også return2sender med enhet på tvers av skillelinjer. Våre unge er fremtiden, derfor tror vi at arbeidet vårt med å skape en forståelse for misjon, røtter og enhet blant unge er helt essensielt.

Fokusområder

 • Forkynnelse og undervisning
 • Volontørtjeneste
 • Turer og arrangement
 • Informasjonsarbeid

Støtt arbeidet:

 • Bli fast giver
 • Vipps: 19333 Vekke til ansvar (valgfritt beløp)
 • Benytt kontonr. 3000.15.24425 (merk Vekke til ansvar)

Les mer