Immanuelkirken

I Tel Aviv driver Den Norske Israelsmisjon (DNI) storbymisjon, i samarbeid med partnerorganisasjoner.

Byen Tel Aviv er en kulturell og sosial smeltedigel med folk fra alle verdenshjørner. Dette gjenspeiles også i Immanuelkirken ved at alle kontinenter er representert i fellesskapet. Kirken er et viktig samlingssted for jesustroende jøder og andre kristne.

Immanuelkirken ligger i bydelen Jaffa og er en attraksjon for israelere og andre. Det var i Jaffa apostelen Peter fikk visjonen fra Gud om at evangeliet både er for jøder og alle andre folkeslag.

Hver helg arrangeres det to gudstjenester, en på hebraisk-engelsk og en på engelsk. På lørdagsgudstjenesten er det eget opplegg for barna. Jevnlig arrangeres det bibelstudiegruppe, bønnemøter, møter for unge voksne og diakonale tiltak i Jaffa. I tillegg legges det til rette for treffpunkter for søkende og nye kristne.

Mange kommer også til kirken på grunn av dens utsmykninger, konserter og «åpen kirke». Gjennom slike besøk møter de medarbeidere som lytter, viser nestekjærlighet og respekt. Orgelkonserter, de vakre glassmaleriene og åpen kirke med guiding, tiltrekker mange israelere. Nytestamenter og kristen litteratur er tilgjengelig. Mange får svar på sine spørsmål om kirken og den kristne tro. Vi ønsker å utvide kontaktflaten med lokalbefolkningen gjennom et nytt kaféprosjekt.