Machaseh

I Jerusalem støtter DNI diakonalt arbeid blant de mest marginaliserte menneskene i det israelske samfunnet, uavhengig av religion, kultur og etnisitet.

Gjennom partnersamarbeidet med Machaseh kommer vi i kontakt med mange mennesker som på ulike vis har erfart livets skyggeside. Vi vil vise nestekjærlighet til de som har blitt utsatt for ulike typer overgrep.

Machaseh betyr tilfluktssted. Machaseh gir mennesker et glimt av himmel midt i en tung og vanskelig hverdag, der mennesker blir sett, anerkjent og verdsatt.

Fokusområder:

  • Redde barn og voksne fra utrygge hjem
  • Kjempe mot menneskehandel
  • Bistå med juridisk veiledning
  • Tilby terapi og sjelesorg
  • Tilby mat og klær til de fattige
  • Hjelpe holocaustoverlevende
  • Driver forsoningsarbeid (Benot Yeshua/Jesu døtre)
  • Samtalegrupper om tabubelagte teamer