Norge

DNI driver et omfattende arbeid i Norge gjennom ansatte og frivillige medarbeidere.

DNI ønsker å vekke det norske folk og kirken til ansvar for jødene, uansett hvor de bor i verden. Det betyr at vi vil bekjempe all form for antisemittisme og bidra til/med forkynnelse og undervisning som fastholder det jødiske folks særstilling i Guds frelsesplan. Dette gjør vi sammen gjennom foreninger, lokale styrer, arrangementer, inspirasjonshelger, menighetsavtaler, prekener, seminar, bibeltimer og mye mye mer.

Forkynnelse og undervisning

Den Norske Israelsmisjon er en kompetanseorganisasjon, med gode og dyktige foredragsholdere. Det er fullt mulig å invitere en av våre foredragsholdere/medarbeidere til å ha seminar/foredrag.

Vi tilbyr et bredt spekter av temaer, blant annet:

  • Forholdet mellom GT og NT
  • Den kristne tros jødiske røtter
  • Bibelske og jødiske fester og høytider
  • Den messianske bevegelse og misjon
  • Jødenes tro og historie
  • Forholdet mellom Israel og kirken
  • Israel og profetiene / løftene
  • Freds- og forsoningsarbeid i Midtøsten
  • Antisemittisme