Bli en medvandrer Bli med – og få et miljøvennlig handlenett!

Bli en medvandrer

og gi evangeliet tilbake til det jødiske folk
 

Hva innebærer det å bli en medvandrer?

Ved å sikre Den Norske Israelsmisjon (DNI) god økonomi og gaveinntekter kan vi nå enda lenger med evangeliet. Ved at du blir en medvandrer og gir et fast beløp i måneden (fast giver) gir du DNI forutsigbarhet i arbeidet, noe som igjen gjør at vi lettere kan fullføre oppdraget med å gi evangeliet tilbake til det jødiske folk.

Den Norske Israelsmisjons misjonstre

Vårt misjonstre viser hvilke områder vi arbeider innen. En gren for hvert område. Trykk på ikonene på treet ovenfor, for å se hvilke prosjekter som tilhører hvert område. Nedenfor kan du lese litt om hvert av områdene.

  • DNIs misjonsarbeid: Hele treet omfatter både stammen og grenene. Stammen koordinerer, gir næring til og holder alle våre prosjekter og aktiviteter sammen. Grenene er selve gjennomføringen av prosjektene og aktivitetene våre.
  • Solidaritet: Holdningsskapende arbeid, brobygging mellom kirken og den jødiske verden, forebygging og bekjempelse av antisemittisme.
  • Diakoni: Kristen omsorg og humanitært arbeid blant eldre, fattige, familier i krise, ofre for menneskehandel og andre som trenger vår hjelp.
  • Fred og forsoning: Forsoning mellom jøder og arabere, israelere og palestinere.
  • Disippelskap: Menighetsbyggende arbeid, evangelisering, undervisning, utrustning og teologiske studier.