Ukraina

Den Norske Israelsmisjon støtter evangelisering i Ukraina og de russisk-språklige områdene. Vi samarbeider med organisasjonen Jews for Jesus og lønner en norsk medarbeider tilknyttet arbeidet som heter Arne Tafjord

Odessa har en stor jødisk befolkning og i Svartehavsbyen drives det et omfattende arbeid. Mange jøder kommer til tro som følge av arbeidet.

Etter den russiske invasjonen i 2022 har vi også støttet en rekke diakonale tiltak i landet, som aggregat og klær for å holde varmen gjennom den kalde vinteren. I denne tiden har en også opplevd en langt større åpenhet og nysgjerrighet på hvem Jesus er.

Fokusområder

  • Utadrettet virksomhet
  • Husbesøk
  • Lønnstøtte
  • Hjelp interne flyktninger
  • Diakonalt arbeid