-
Kommentar
Bønn for Israel
Kirkeledelsen er redd for å bruke politiske formuleringer i kirkens bønner, men ser tydeligvis ikke at vegringen mot å be om innsikt og forståelse hos våre politikere i...
Les mer | Av Rolf Gunnar Heitmann | 20. August 2013
MKR og Midtøsten 2
... Man må leve seg inn i verdensbildet og de handlingsalternativene folk har, før man uttaler seg om hvor moralsk gode eller dårlige de måtte være, ...
Les mer | Av Andreas Johansson | 10. Mai 2013
MKR og Midtøsten 1
"Mellomkirkelig Råd står i fare for at de konkrete tiltakene man går inn for, kan virke mot den hensikten man erklærer at man har," kommenterer Johansson i denne artikkelen.
Les mer | Av Andreas Johansson | 26. April 2013
Guds ”timing” i påsken
Dagens forkynnelse har lett for å løsrive påskebudskapet fra den lange frelseshistorien – da mister vi noe på veien. Jeg har forsøkt å se på Guds ”timing” i påsken ut...
Les mer | Av Jorunn Andestad Langmoen | 05. April 2013
Sannhetens øyeblikk?
Er Kairosdokumentet egentlig fredsskapende, spør Andreas Johansson seg.
Les mer | Av Andreas Johansson | 20. Mars 2013
Midtøstenkonflikt på norsk
Jeg har forståelse for Israels rett og plikt til å reagere for å beskytte sine egne borgere. Metodene og styrken i reaksjonen kan vi selvsagt diskutere. Det gjøres også i det israelske demokrati.
Les mer | Av Rolf Gunnar Heitmann | 12. Januar 2009
Heia, heia!!!
Kommentar
Heia, heia!!!
Konflikten i Midtøsten kan fra en side minne om en idrettstevling. Folk kjøper Palestinaskjerf og Israel t-skjorter som supporterutstyr, og heier ensporet på sitt favorittlag...
Les mer | Av Johannes Kleppe | 26. November 2008
 Flere artikler