Pionerer i Israelsmisjonen
Antonia Aniksdal
Antonia sa at hun håpet Gud ville gi henne ti år i tjenesten ute. Men hun fikk mye mer; til sammen 28 år. Hun vendte ikke hjem for godt før hun var 77 år gammel.
Les mer | av Paul Odland
Theodor Christian Bernhoft
Theodor Christian Bernhoft (1833-1885) ble en av de mest sentrale lederne da tyngdepunktet for Israelmissionen flyttet seg fra Stavanger til Christiania på 1860-tallet.
Les mer | av Paul Odland
Carl Paul Caspari
Caspari ble med fra starten da tyngdepunktet i Israelsmisjonen flyttet seg fra Stavanger til Christiania.
Les mer | av Paul Odland
Isaac Feinstein
Han kan kalles Israelsmisjonens martyr. Da han døde, satt fru Lydia igjen alene med ansvaret for seks barn.
Les mer | av Paul Odland
Ragnvald Gjessing
Ragnvald Gjessing (1859-1927) ble første mann ut; i bokstavelig mening. Han var Israelsmisjonens første utsendte misjonær.
Les mer | av Paul Odland
Otto von Harling
Den andre misjonæren som Israelsmisjonen sendte ut, bare kort tid etter at Ragnvald Gjessing dro i 1891, var den språksterke tyske teologen Otto von Harling (1866-1954).
Les mer | av Paul Odland
Peter Lorentzen Hærem
Han er kalt Israelsmisjonens første generalsekretær, og fikk sitte under kateteret til så vel Gisle Johnson som Carl Paul Caspari.
Les mer | av Paul Odland
Christian Ihlen
Legger man sammen antall år i de tre sentrale funksjonene Ihlen hadde, kommer man til ufattelige 88 år!
Les mer | av Paul Odland
Gustav Jensen
Gustav Jensen (1845–1922) er en av mange pionerer i Israelmisjonen, som hadde et solid fotfeste i det kirkelige miljøet i Norge. Han var leder for Centralkomiteen i 23 år, samtidig som han var prest og arbeidet med liturgifornyelse og salmer. Det er synlige...
Les mer | av Paul Odland
Gisle Johnson
I forrige artikkel i serien om DNIs pionerer slapp vi Otto von Harling og skolearbeidet han stod midt oppe i, ved årsskiftet 1902-03. Men da stod vår Gisle Johnson klar til å overta.
Les mer | av Paul Odland
Arne Nikolai Jonsen
Trønderen Arne Ole Nikolai Jonsen (1885-1969) var forut for sin tid. Han etablerte et arbeid i Palestina om lag 25 år før Magne Solheim gikk i gang i 1949/1950.
Les mer | av Paul Odland
Olga Olaussen
Diakonisse og misjonær Olga Olaussen (1892-1981) sa om seg selv ved slutten av sin lange og trofaste tjeneste at hun regnet seg som en ”misjonens grovsmed”.
Les mer | av Paul Odland
Søren Daniel Schiøtz
Det er sagt om vår organisasjons aller første formann at han på sin venstre side bar øvrighetens sverd, og at han på den høyre side førte ”Herrens Sværd med Gideons kraft”.
Les mer | av Paul Odland
Bernhard Seland
Krevende tjeneste i krigens kjølvann
Les mer | av Paul Odland
Magne Solheim
Teologen for 10 000 kroner
Les mer | av Paul Odland