-

Pionerer i Israelsmisjonen

Det har vært mange engasjerte personer i Israelsmisjonen gjennom årene. Her kan du lese om noen av pionerene.

Antonia Aniksdal
Misjonær gjennom to verdenskriger
Les mer | av Paul Odland
Margit Berg
En uforferdet og varmhjertet tjener
Les mer | av Paul Odland
Theodor Christian Bernhoft
Presten som nystartet Israelsmisjonen
Les mer | av Paul Odland
Carl Paul Caspari
Tysk jøde og norsk misjonsleder
Les mer | av Paul Odland
Isaac Feinstein
En av de seks millioner
Les mer | av Paul Odland
Ragnvald Gjessing
Første mann ut
Les mer | av Paul Odland
Otto von Harling
Den tyske skolemisjonæren
Les mer | av Paul Odland
Peter Lorentzen Hærem
Vår første generalsekretær
Les mer | av Paul Odland
Christian Ihlen
Da Israelsmissionen var Ihlen
Les mer | av Paul Odland
Gustav Jensen
Misjonsleder og salmedikter
Les mer | av Paul Odland
Gisle Carl Torsten Johnson
Misjonær i øst-Europa i over førti år
Les mer | av Paul Odland
Arne Ole Nikolai Jonsen
Trønderen forut for sin tid
Les mer | av Paul Odland
Olga Olaussen
Grovsmed med diakonale hender
Les mer | av Paul Odland
Søren Daniel Schiøtz
Formann med to sverd
Les mer | av Paul Odland
Bernhard Seland
Krevende tjeneste i krigens kjølvann
Les mer | av Paul Odland
Magne Solheim
Teologen for 10 000 kroner
Les mer | av Paul Odland