Høytidsprat

De jødiske høytidene er en skatt som du finner spor av i hele Bibelen, men som en lett kan overse. Noen høytider tar vi kanskje for gitt fra vår kristne kontekst, uten å virkelig forstå hva de betydde for det jødiske folk på den tida vi leser om.

Andre høytider vil vi kanskje ikke kjenne igjen i det hele tatt, men for Jesus og hans samtid var de utrolig viktige. Derfor har vi laget studiematerielle og videoer som tar for seg de bibelsk-jødiske høytidene.

Høytidsprat er en videoserie som tar for seg de jødisk-kristne høytidene. De tar for seg dem slik vi leser om de i Bibelen, men også hvordan de markeres i dag.

Programleder Rolf Gunnar Heitmann har med seg ulike gjester for å snakke om høytidene, og vi har laget et studiemateriell som passer for selvstudium, i bibelgrupper eller i andre samtalegrupper.

Trykk på en av høytidene under for å komme til video og studiemateriell.

Purim

Hva er Purim? Hvem var egentlig dronning Ester og hvorfor er det en bok med i Bibelen som ikke engang nevner hans navn?

Påske

Da Jesus instiftet nattverden var det som en del av den jødiske påskefeiringen som en feiret til minne om jødenes utvandring fra Egypt.

Pinse

«Påskens finale», «kirkens fødselsdag», «gudsfolkets konfirmasjonsdag», «kirkens grunnlovsdag» eller «misjonens fødselsdag»?

Sukkot – Løvhyttefesten

Hvorfor feirer jødene løvhyttefesten og hvordan kan denne høytiden berike vår tro?

Hannuka

– En bibelsk høytid?