Sukkot – Løvhyttefesten

Hvorfor feirer jødene løvhyttefesten og hvordan kan denne høytiden berike vår tro?

Det er ikke sikkert du kjenner så godt til denne bibelske høytiden som jødene har feiret til alle tider. I Det gamle testamentet gir Gud folket påbud om å holde en rekke høytider og helligdager for å minnes hvordan han har grepet inn i deres liv og historie. Blant dem er de tre store høytidene: Påske (Pesach), Pinse (Shavu’ot) og Løvhyttefesten (Sukkot).

De to første er også sentrale høytider i den kristne kirke, mens den siste oftest er utelatt eller glemt. Har vi gått glipp av noe? I denne podcasten vil du finne henvisning til ressurser du kan ta i bruk for å bli bedre kjent med denne høytiden og dets tradisjoner, samt noen spørsmål du kan samtale om i din bibelgruppe eller ditt fellesskap

Alle tre festene minner oss om viktige begivenheter som skjedde i løpet av noen få år i jødenes historie: Utfrielsen fra fangenskap og slaveriet i Egypt (påske), Loven som ble gitt og paktsinngåelsen ved Sinai (pinse) og Guds nærvær og ledelse av folket på ørkenvandringen mot det lovede landet (løvhyttefest).

Bli med i et dypdykk i denne festen sammen med oss.

Se filmen og bruk ressursheftet til å lære mer om høytiden Sukkot. Opplegget passer til både selvstudium og smågruppefellesskap.

Studiemateriell


Denne siden er en del av videoserien Høytidsprat, som er utviklet av Den Norske Israelsmisjon.