-
Andakter
Troens livsforsikring
Alle mennesker har en religiøs identitet, også dem som fornekter troen. Selv om ikke alle har et personlig trosliv, er troen en støtte når det røyner på, eller en forsikring ved livets slutt. Ikke sant?
Les mer | Av Rolf Gunnar Heitmann
Påske
Vi gir deg fem påskeandakter skrevet av Rolf Gunnar Heitmann.
Les mer | Av Den Norske Israelsmisjon