Vi tilbyr materiell og opplegg til bruk i menighetsfelleskapet, det være seg i møtesammenheng eller i bibelgruppen.

Velg materiell: