Å bygge broer

Å bygge broer

Et konfirmantopplegg om fred og forsoning

Målsetting: Fornye konfirmantenes Gudsbilde og selvbilde med fokus på identitet.

I vårt arbeid med BridgeBuilders står vi tett på unge israelere og palestinere som lever i en konfliktsituasjon som preger hele samfunnet deres. Sammen jobber vi med temaer knyttet opp mot frykt, makt, identitet, konfliktløsning og forsoning.

Dette er temaer som ikke bare berører mennesker i Midtøsten, de er også svært aktuelle for oss i Norge – og ikke minst treffer det midt i livet for dagens konfirmanter. Derfor har vi laget dette opplegget tilrettelagt for konfirmanter, evt. for tenåringer i andre sammenhenger.

Målgruppe

Konfirmanter og tenåringer generelt.

Innhold

  • Modul 1 – Hvem er jeg? (30 min)
  • Modul 2 – Frykt og BridgeBuilders (60 min)
  • Modul 3 – Forsoning og tilgivelse (30 min)

Om opplegget

  • Lett anvendelig og tilgjengelig ressurs for alle landets menigheter
  • I tråd med trosopplæringsplanen
  • Interaktivt opplegg som tar utgangspunkt i forsoningsarbeidet BridgeBuilders

Målsetting

Fornye konfirmantenes Gudsbilde og selvbilde med fokus på identitet. Konfirmantene skal oppleve at det handler om deres liv – og om Guds plass i det. De skal lære om forsoning med seg selv, med Gud og med medmennesker. Samtidig skal de se inn i en større verden og lære litt om konfliktene og forsoningsarbeidet i Midtøsten.

Last ned gratis materiell

PS: PowerPointen inneholdet flere lydklipp og er dermed en ganske stor fil som kan ta litt tid å laste ned...)


Filmen om BridgeBuilders


Å bygge broerTil opplegget trengs også Filmen om BridgeBuilders som kan kjøpes på DVD for kr.199,- (+porto)

Kontakt oss for å bestille filmen:

Tlf.: 22 98 85 00
E-post: post@israelsmisjonen.no

Les mer om filmen