Menighet

Den Norske Israelsmisjon er en kompetanseorganisasjon innenfor blant annet våre bibelsk-jødiske røtter, den messianske bevegelse, jødenes historie, misjon og israelsteologi. Dette er kompetanse vi ønsker skal være en ressurs for kristennorge. På denne siden finner du flere gode og varierte ressurser til bedehus, menighet og forsamling.

En av Israelsmisjonens viktigste støttespillere er menigheter og forsamlinger som har inngått partnerskap med oss om en misjonsavtale. Vi gleder oss over menigheter og forsamlinger som har inngått et forpliktende samarbeid med oss i å dele evangeliet med det jødiske folk i respekt og kjærlighet, og arbeide for fred mellom mennesker og Gud, og mennesker imellom.

Vi erfarer at stadig flere menigheter og forsamlinger tar på alvor det misjonsoppdraget vi som kristne har overfor det jødiske folk. Kanskje neste misjonsavtale er med din menighet/forsamling?

Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. 
Bank på, så skal det lukkes opp for dere – Matt 6,6