Lillesand menighetsråd

Misjonsavtale
  • Støtter: Evangelisering i Odessa
  • Tilhører: Den norske kirke