Vennesla menighetsråd

Misjonsavtale
  • Støtter: Bridgebuilders og Machaseh
  • Tilhører: Den norske kirke