Prekenverksted og podcast

Troen kommer av forkynnelsen, sier Paulus, og forkynnelsen kommer av Kristi ord (Rom 10,17).

På denne siden finner du to ressurser:

  • Prekenverksted inneholder tekstgjennomgåelser av kirkeårets tekster. En god ressurs for deg som vil ha hjelp i forberedelse, eller fordype deg i tekstene.
  • Podcast inneholder opptak av andakter, taler, bibeltimer og seminarer. Du kan laste ned undervisningen, og lytte til den når og hvor du vil.