-
Shalomkofferten er et høyt verdsatt undervisningsmateriell til bruk i religionsundervisning på skoler. Pakken kan veldig godt også brukes i menighet/kirke, da gjerne med vekt på kristendommens jødiske røtter.

Jødedommen er ikke bare en religion. Det settes ofte likhetstegn mellom jødedom og jødisk kultur — en kultur som i stor grad er basert på og gjennomsyret av religionen. Mange vil si at jødedom er en hel livsform.

Sjalomkofferten begrenser seg til den religiøse siden av jødedommen. Her er det tatt med gjenstander som har tilknytning til de mest sentrale deler av religionsutfoldelsen.

Det medfølgende veiledningsheftet inneholder de mest grunnleggende kommentarene til gjenstandene og den sammenheng de benyttes i.

En aktiv bruk av gjenstandene i undervisningen anbefales. Med det menes at bønneremmer, kalott og bønnesjal tas på når det undervises i jødisk bønneliv. Forsøk videre å få lyd i bukkehornet, del ut smaksprøver på usyret brød osv.

Ofte skal det ikke rare konkretiseringsmateriale til før undervisningen blir både levende og interessant. Sjalomkofferten er tenkt som et hjelpemiddel i så henseende.

Shalomkofferten kan leies av Den Norske Israelsmisjon på uke-basis.
Gjeldene pris er kr.300,- for første uke og kr.50,- for hver en av de påfølgende ukene. I tillegg kommer porto.

Send inn din forespørsel i skjemaet nedenfor.

ShalomkoffertAngi ønsket periode for leie av Shalomkofferten