-
Samarbeid menighet og misjon (SMM)

Samarbeid menighet og misjon (SMM)

Samarbeid menighet og misjon (SMM) er et samarbeidsorgan mellom Den norske kirke og seks misjonsorganisasjoner. 

Den Norske Israelsmisjon er med i dette samarbeidet. SMM formidler informasjon, inspirasjon, ideer og tips knyttet til arbeidet med menighet og misjon.

SMM inviterer også lokalmenighetene til å inngå misjonsavtaler med misjonsorganisasjonene om konkrete prosjekter.

Besøk SMM’s ressursside