Vitnesbyrd fra arbeidet

La deg inspirere av vitnesbyrdene, og bruk dem gjerne i foreninger, møter og andre sammenhenger.

Vi driver et mangfoldig og helhetlig misjonsarbeid, både i Norge, Israel og Øst-Europa. Internasjonalt samarbeider vi med flere andre organisasjoner og selskaper. 

Israelsmisjonen har delt inn misjonsarbeidet i fire hovedgreiner. I dette heftet er vitnesbyrdene presentert etter hver sin grein. Gjennom de ulike greinene ønsker vi å synliggjøre vårt helhetlige misjonsarbeid.

For når vi sier evangeliet tilbake til jødene, så innebærer det solidaritetsarbeid, diakoni, fred og forsoning, disippelskap og evangelisering.

Last ned heftet (PDF) hvor du finner glimt fra både vårt eget og våre samarbeidspartneres arbeid.


Flere av vitnesbyrdene finner du også som egne artikler nedenfor.

– Å møte Jesus forandret livet
Nytt liv for mobbeoffer
«Jesus elsker deg!»
Fornektet ikke Guds eksistens – ville bare ikke ha ham i livet sitt!
Prosjekt: Enslige etiopiske familier
En oase midt i byen
«Hvem mener du at Jesus er?»
«Når det regner fra skyfri himmel»
Har funnet sin familie i Immanuelkirken
«Hjelpesteinen» i Haifa
Jesus Messias på israelsk TV
Å bety en forskjell
Er denne Jesus ute etter meg?
Hvis du elsker Gud, elsker du også Israel!
Helbredelse og gjenopprettelse etter vold i hjemmet
Fra tomhet til mening
Tilflukt hos Machaseh
Gud godtar meg på grunn av det han har gjort!
Vi må aldri glemme
Et tilfluktssted i Jerusalem
Det verste av alle spørsmål?