Helt siden 1844 vært vi opptatt av at undervisningen vår skal bære preg av faglig kvalitet, engasjere mennesker og skape en dypere forståelse rundt troens jødiske røtter. Dette har gjort DNI til en anerkjent kompetanseorganisasjon, som i dag tilbyr en rekke spennende temaer for både menigheter, skoler og institusjoner. 


Hva er DNIs Fagpanel?

For å sikre faglig kvalitet og kompetanseoverføring har vi opprettet DNIs Fagpanel. Fagpanelet representerer noen av Norges beste og mest kvalifiserte undervisere og fagpersoner innenfor våre temaer. Fagpanelet deler og gir kunnskap til hverandre, og tilbyr spennende og aktuell undervisning for dem som måtte ønske. 

 

 

Temaområder

Det jødiske folk - Tema om jødisk tro, kultur og historie.

Troens jødiske røtter – Tema om hvordan den jødiske tradisjon og fromhet kan berike vår tro.

Den store fortellingen – En sammenhengende gjennomgang av bibelhistorien.

Jesustroende jøder - Tema om jesustroende jøders historie og identitet og den moderne messianske bevegelse.

Israel og Kirken – Tema om hvordan vi som kristne skal tenke om vårt forhold til Israel og jødene.

Misjon – Tema om DNIs historie og identitet, og det særskilte bibelske mandat for misjon blant jøder.

Midtøsten – Midtøstenkunnskap og tema om freds- forsoningsarbeid.

Les mer om temaområdene

Ta kontakt med oss, så finner vi en kompetent og engasjerende foredragsholder eller lærer til det temaet du ønsker. Vi hjelper også til å finne gode temaformuleringer.

 

Honorar

God og kvalifisert undervisning krever mye forberedelse og innsikt. Derfor har vi tillatt oss å sette opp veiledende honorarsatser, som vil dekke noen av våre og våre foredragsholderes utgifter.

Veiledende honorarsatser:

1 undervisningstime: Kr. 1.000 – 1.500  
2 undervisningstimer: Kr. 2.000  
Heldags seminar: Kr. 3.000 – 5.000  
To dagers seminar: Kr. 5.000 – 9.000  

Utgifter til reise og opphold kommer i tillegg


For mer informasjon

Velkommen til å ta kontakt, for en uforpliktende samtale om hva DNIs Fagpanel kan bidra med i din forsamling, undervisningssted eller institusjon.

E-post: post@israelsmisjonen.no

Telefon: +47 22 98 85 00