Temaområder

Det jødiske folk - Tema om jødisk tro, kultur og historie.

 • - Hva kjennetegnet det jødiske miljø og de ulike grupperinger på Jesu tid?
 • - Hva lærer dagens rabbinske jødedom, og er bibelsk jødedom det samme som dette? 
 • - Hva er kjennetegnet på antisemittisme, og hvorfor er spørsmålet stadig aktuelt?  

Troens jødiske røtter – Tema om hvordan den jødiske tradisjon og fromhet kan berike vår tro.

 • - Har betyr det for vår bibelforståelse at Jesus og apostlene var jøder? 
 • - Hvordan lese Bibelen i dens kontekst? 
 • - Hvordan kan bibelsk-jødiske fester og høytider gi oss en rikere troserfaring? 
 • - Kan jødisk teologi hjelpe oss til dypere forståelse av Bibelen? 

Den store fortellingen – En sammenhengende gjennomgang av bibelhistorien.

 • - Hvem, hva, hvor i bibelens historie?
 • - Hva er Guds store plan, og hvordan passer vi og Israel inn i denne?
 • - Hva er sammenhengen mellom GT og NT? Hva betyr det å være «utvalgt folk»?

Jesustroende jøder - Tema om jesustroende jøders historie og identitet og den moderne messianske bevegelse.

 • - Hva betyr det å være jesustroende jøde? 
 • - Hva er kjennetegnene på den moderne messianske bevegelse? 
 • - Finnes det en bro mellom ur-menigheten i Jerusalem og dagens messianske bevegelse? 

Israel og Kirken – Tema om hvordan vi som kristne skal tenke om vårt forhold til Israel og jødene.

 • - Hva skiller og forener kristne i synet på Israel og det jødiske folk?
 • - Finnes der en særskilt bibelteologi om Israel, og har jødene en egen frelsesvei? 
 • - Har Kirken erstattet Israel som Guds folk? 
 • - Hvordan skal vi forså profetiene og løftene til Israel? 
 • - Hva er «mysteriet» rundt folkeslagenes forhold til Israel og Israels frelse?
 • - Hvordan skal vi forholde oss til kirkens anti-judaistiske arv og Luthers utsagn om jødene?

Misjon – Tema om DNIs historie og identitet, og det særskilte bibelske mandat for misjon blant jøder.

 • - Hvorfor er misjon blant jøder nødvendig og viktig, hvordan gjøres det, og er det bare en sak for spesielt interesserte? 
 • - Hva mener Paulus med at evangeliet er «for jøde først» i Rom 1,16? 
 • - Hva kan vi lære av misjonshistorien? 
 • - På hvilken måte har kirkens historie, korstogene og holocaust påvirket jødenes forhold til kirke og misjon? 
 • - Hva skjer internasjonalt i kirkenes forhold til det jødiske folk og misjon?

Midtøsten – Midtøstenkunnskap og tema om freds- forsoningsarbeid.

 • - Hva er bakgrunnen for de mange konfliktene i Midtøsten? 
 • - Er det mulig å oppnå rettferdighet og fred? 
 • - Hva skjer når jesustroende jøder og arabere, israelere og palestinere, møtes for å bygge broer av fred og forsoning? 
 • - Hvilke bibelske prinsipper og forbilder finnes for forsoningsarbeid?

 

Gå til hovedsiden for DNIs fagpanel.