Sommerkonferansen 2021 er avlyst

Sommerkonferansen 2021 er avlyst

Vi hadde gledet oss til Sommerkonferansen. Det er mye planlegging som ligger bak, og vi hadde planlagt en meget god konferanse.

Samtidig rår vi ikke over pandemien og smittevernreglene. Vi har ventet, og håpet, så lenge som mulig at forholdene vil legge seg til rette slik at vi kunne samle misjonsvenner fra hele landet i Sandnes. I går (25.05.) tok Landsstyret en vanskelig, men samtidig klok, beslutning: Sommerkonferansen 2021 er avlyst.

Svein Granerud, leder for landsstyret, sier at det var en trist avgjørelse å ta. Smittesituasjonen er hovedårsaken, men også at få har meldt seg på konferansen i Sandnes.

Når både smittesituasjonen er såpass usikker, ble dessverre konklusjonen å avlyse årets Sommerkonferanse, sier Granerud. Landsstyret drøftet også muligheten for å flytte Sommerkonferansen til et senere tidspunkt, men da står vi i fare for å konkurrere med andre arrangement i regi av Israelsmisjonen.

Generalsekretær, Vegard Soltveit, sier at det er utrolig kjedelig og leit å måtte avlyse Sommerkonferansen, men at Landsstyret har tatt en klok avgjørelse i den usikre situasjonen vi er i. Nå fokuserer vi på å arrangere utmerkede Først-seminarer i august og september, sier Soltveit. Til nå er det mellom 40-50 Først-seminarer som er planlagt over store deler av landet. Jeg håper og tror at mange vil melde seg på Først-seminarer, sier generalen.

Samtidig lover generalen at det vil bli arrangert Sommerkonferanse i 2022. Det betyr heldigvis at mye av årets planlegging kan flyttes til 2022, legger Soltveit til.

Landsmøtet skulle også avholdes under Sommerkonferansen. Landsstyret har besluttet at det vil bli arrangert et fysisk landsmøtearrangement høsten 2021. Mer informasjon om landsmøte vil komme, både tid, dato og sted. Vi sikter oss inn mot en dag i oktober, men hvilken dato det blir er enda ikke avklart, sier Soltveit.

 

Med vennlig hilsen
Den Norske Israelsmisjon