Källan för evangeliet tillbaka till judarna

Källan har fått kallelsen att ge tillbaka evangeliet till judarna - och vi vill göra det i kärlek och djup respekt. Vi vill i ord och handling arbeta för fred mellan Gud och människor och fred människor emellan.

I Sverige har detta en lång historia som sträcker sig ända till 1875 då Svenska Israelsmission (1875-1975) grundades. Bland annat fick man i Wien vara ett verktyg för en väckelse bland stadens judar. I Wien räddade man omkring 3.000 judar - kanske hälften barn - undan nazisterna. 

I långa perioder samarbetade man med Den Norske Israelsmisjon, stiftad 1844. Bland annat var utbetalningarna från Svenska Israelsmissionen avgörande för de norska missionärerna som befann sig i Rumänien under andra världskriget.

1989 återetablerades Göteborgs Israelskrets/Svenska Israelsmissionen (1989-2012) på initiativ av Lars Edvarsson  som drev arbetet med stort engagemang. Fokus var på stöd till Immanuelskyrkan i Tel Aviv, i samarbete med Den Norske Israelsmisjon.

Sedan 2013 för Källan vidare arvet från pionjärerna i den tidigare och den senare Svenska Israelsmissionen, i samarbete med Den Norske Israelsmisjon.

www.kallan.org

  Källan för evangeliet tillbaka till judarna