Israelsmissionens arbete

Israelsmissionens arbete

Vårt syfte är att väcka Jesustroende människor bland folken till ansvar för det judiska folket, förkunna evangelium bland det judiska folket och tjäna dem i kristen kärlek.

Den Norske Israelsmisjon är en luthersk organisation. Vårt syfte är att väcka Jesustroende människor bland folken till ansvar för det judiska folket, förkunna evangelium bland det judiska folket och tjäna dem i kristen kärlek.

Från början handlade det om stöd till judiska församlingar i Östeuropa, särskilt i Rumänien och Ungern, genom utbildning, social hjälp och vittnesbörd om Messias. Alla aktiviteter av detta slag blev omöjliga att bedriva efter andra Världskrigets slut.
 
1949 påbörjade Den Norske Israelsmisjon sin tjänst i staten Israel som just blivit upprättad. Man koncentrerade sig särskilt på de nya immigranterna från Rumänien och andra judar som trodde på Jesus. Den Norske Israelsmisjon fick tillgång till och ansvar för byggnader i Tel Aviv (Yafo) och Haifa, vilka tillhörde Lutherska Världsförbundet.
 
Beit Eliahu Community Center i Haifa byggdes 1970. Församlingen "Beit Eliahu" (Elias hus) grundades av Den Norske Israelsmisjon, men är numera en självständig messiansk församling med lokal ledning.
 
Ålderdomshemmet "Eben Ezer" (hjälpstenen) i Haifa byggdes 1976. Den Norske Israelsmisjons vision var att förse jesustroende judar som överlevt förintelsen med ett hem på sin ålderdom. Flera olika organisationer bidrog till att förverkliga visionen. De flesta som bor där idag är 
messianska judar, men några är arabiska kristna.
 
Immanuelskyrkan (Gud med oss-kyrkan) och församlingshuset intill är historiska byggnader från den tiden tyska kolonister bodde i Yafo. I dag samlas, förutom den lutherska församlingen, också församlingar med olika bakgrund och språk i kyrkan och församlingshuset. Fem olika skandinaviska organisationer stödjer verksamheten i Immanuelskyrkan. Många israeler dras till denna lilla pärla i Yafo för att lyssna på orgelkonserter och för att höra om kyrkan. Glasmålningarna förkunnar Guds trofasthet och hans kärlek till Israels folk och alla människor.
 
Caspari center för judiska och bibliska studier grundades i Jerusalem av Den Norske Israelsmisjon 1982 med syftet att erbjuda program med teologisk utbildning till de lokala församlingarna och att erbjuda kurser för utländska studenter. De senaste åren har sabbatsskolelärarkurser och ledarkurser varit en viktig del av arbetet. Caspari center är involverat i produktionen av tidskriften "Mishkan" (bostad), ett forum för evangelium och det judiska folket, och utger Caspari Media Review som refererar artiklar från israeliska tidningar som handlar om den messianska rörelsen. Caspari ger också ut en del böcker.
 
Den Norske Israelsmisjon deltar i aktiviteter via ett brett spektrum av organisationer i Israel och andra länder, bland annat Bibelsällskapet i Israel, Musalaha reconciliation ministry, Machaseh counselling center och en kristen studentorganisation – en motsvarighet till svenska Credo.
 
Den Norske Israelsmisjon är fortfarande engagerat i Östeuropa, genom Gisle Johnson-institutet (samarbete med lutherska kyrkan i Ungern), stöd till Jews for Jesus (Judar för Jesus) i Ukraina och Ryssland, genom produktion av internetradio på ryska och genom stöd av en messiansk judisk församling i Bukarest, Rumänien.
 
Den Norske Israelsmisjon är med i Lausanne Consultation on Jewish Evangelism (LCJE) och i 
Lutheran European Comission on the Church and the Jewish People (LECCJ).
 
I Norge består Den Norske Israelsmisjon av ett nätverk av frivilliga medarbetare, givare och böne- och studiegrupper i olika delar av landet. Årsbudgeten är på ca 18 miljoner norska kronor, bidrag som huvudsakligen kommer från enskilda givare och församlingskollekter.
 
Ungdomsorganisatonen, som heter Return2sender (R2S), har ett eget team och en egen rådgivande styrelse. R2S arbetar för att förverkliga visionen i Norge, samt nå ut i Israel och andra länder.
 
Visionen för Den Norske Israelsmisjon är att ta evangelium tillbaka till folket vi fick det från:

Bröder, mitt hjärtas önskan och min bön till Gud för dem är att de skall bli frälsta. (Rom 10:1)