Caspari Center

Caspari Center

 

I Jerusalem driver Israelsmisjonen, i samarbeid med andre partnere, Caspari Center (CC). Dette er et senter for bibelske og jødiske studier med fokus på utrustning, disippeltrening og forskning. Gjennom ulike kurs, ressursmateriell og forskning er Caspari Center en støttespiller for den messianske bevegelse, og gir kompetanse og kunnskap for å styrke menigheter og utruste enkeltmennesker.

På senteret jobber messianske jøder sammen med andre kristne fra forskjellige deler av verden. CC er også en viktig brobygger mellom den messianske bevegelse og den verdensvide kirke.

Fokusområder:

  • Bibelundervisning for menigheter
  • Disippeltrening for jesutroende jøder og kristne arabere
  • Fred og forsoning mellom jøder og arabere
  • Undervisning for sabbatskolelærere
  • Forskning om de messianske jødenes historie, troens røtter og andre relevante temaer
  • Bibliotek med faglitteratur
  • Informasjon og undervisning om den messianske bevegelse

Utforsk:

Støtt arbeidet:

  • Bli fast giver
  • Vipps: 19333 Caspari Center (valgfritt beløp)
  • Benytt kontonr. 3000.15.24425 (merk Caspari Center)

Les mer

Det første senteret i Israel som tilbød teologisk opplæring på Hebraisk, med fokuset rettet hovedsakelig mot den lokale messianske bevelgelsen og de lokale menighetene.
Bibelen på morsmålet er den beste «misjonær». Den trenger ingen oppholdstillatelse og den oppleves ikke som fremmed.
Nyhetsbrev fra Jerusalem
Ville hun klare å komme seg fra Betlehem til Jerusalem denne kvelden?
Digitalt Morgenmøte