Om oss

Visste du at vi er Norges nesteldste misjonsorganisasjon? Du kan lære enda mer om Den Norske Israelsmisjon i både fortid, nåtid og fremtid ved å klikke deg videre på boksene under.

Historie

Det hele startet i 1844. Bli bedre kjent med organisasjonens spennende historie.

Visjon

Den Norske Israelsmisjon vil i ord og handling være med å bringe evangeliet om Jesus Messias tilbake til det jødiske folk.

Formål

Vi vil vekke til ansvar for jødene, forkynne evangeliet for dem og vise dem kristen kjærlighet.

Landsmøte

Landsmøte er
Israelsmisjonens øverste
organ. Her kan du lese
tidligere protokoller.

Landsstyret

Bli kjent med styrets arbeid og led dets protokoller.

Verdier

Les mer om organisasjonens felles verdier.

Grunnregler

Bli bedre kjent med våre bestemmelser i grunnreglene.

Organisasjonskart

Lurer du på hvordan vi er organisert?

Profilguide

Til deg som er grafiker eller
som skal materiell for organisasjonen.

Prinsipperklæringen

Last ned og les vår prinspipperklæring

Pressekontakt

Pressekontakt, pressemeldinger og ressurser.