Vil du motta Først gratis?

Vil du få med deg det Gud holder på med blant det jødiske folk? Nå kan du få siste nytt gratis hjem til deg i posten.

Magasinet «Først» er et magasin med dype røtter og lang tradisjon for å formidle misjon. Det begynte i 1827, noe som gjør det til Norges eldste misjonsblad.

De siste årene har Først blitt utgitt 5 ganger årlig, men nå fra 2023 dobler vi utgivelsene og vi gjør bladet gratis!

Vi håper at du vil være med i forbønn og bruke bønnekalenderen på midtsiden aktivt.

Hvert blad vil også inneholde et vitnesbyrd og jevnlig oppdatert informasjon om det som skjer i misjonsarbeidet i Israel, Ukraina, Ungarn, Romania, England og andre steder hvor Israelsmisjonen driver misjon eller støtter jesustroende jøder i deres arbeid med å nå sitt eget folk.

Har du spørsmål? Kontakt oss på:
Tlf: 22 98 85 00 - E-post: post@israelsmisjonen.no