Hvorfor gi til Israelsmisjonen?

Det er mange gode saker å støtte opp om. Derfor ønsker vi å tydeliggjøre noen av de mange gode grunnene til å støtte akkurat det arbeidet vi som organisasjon er med og forvalter.

Misjon er et fellesoppdrag

Alle kristne er kalt til å drive misjon. Det å fortelle de gode nyhetene gjennom ord og handling er et felles oppdrag som ble gitt av Jesus selv (Matteus 28).

Israel og det jødiske folk regnes som unådd av evangeliet

Visste du at Israel regnes som et unådd land av evangeliet? Over 97% av befolkningen regnes som unådd av evangeliet (The Joshua Project 2024). Det jødiske folk regnes også som unådd på verdensbasis, og vi vet at kirkens historiske feiltrinn mot jøder har skapt mange feilaktige forestillinger om Jesus og kristendommen. Det er vi med å gjøre noe med.

Gud har det jødiske folk på hjerte

Vi vet at Gud har det jødiske folk på hjerte. De er et utvalgt folk og Gud er trofast. Han har ikke forkastet eller erstatt sitt folk (Rom 11, 1-2). Paulus viser også dette hjertet og vi tror at dette er ment å ligge alle på hjerte å vise godhet og dele det mest dyrebare som vi har, nemlig troen på Jesus Messias.

En unik posisjon i Israel

Israelsmisjonen har en unik posisjon i Israel. Vi eier flere bygg som gjør at vi har rett til visum innen kirkelig virksomhet. Vi har vært i landet siden 1948 og kjenner det godt. Vi har dedikerte lokalt ansatte som kjenner kulturen og systemene i landet. Vi har trofast jobbet for å støtte den messianske bevegelse og de jesustroende jødene. Vi har også etablerte en rekke viktige institusjoner og tilbud rettet mot denne minoriteten. Vi har også hatt mange brobyggende tiltak mellom israelske jøder, israelske arabere, palestinere og andre.

Bygge lokalt og bærekraftig

Vi ønsker å være med å støtte den messianske bevegelsen, og vi er takknemlig over å ha opplevd at flere av våre initiativ er blitt til selvstendige institusjoner, menigheter og bedrifter. Aldershjemmet Ebenezer er et godt eksempel på noe Israelsmisjonen har startet og som i dag er lokalt forankret og drives som en selvstendig stiftelse. Beit Eliahu er et annet eksempel på en menighet som Den Norske Israelsmisjon startet og som i dag er selvstendig og en av de største messianske menighetene i landet.

Den beste grunnen til å gi til Israelsmisjonen

Vi sparer det beste til sist. For den aller beste grunnen til å gi til Den Norske Israelsmisjon er at hjertet ditt er beveget og at du ønsker å stå sammen med Jesustroende jøder og det jødiske folk. At du ønsker å dele tro og at du ønsker å stå opp for dem som trenger deg.

Vi vet at behovet er stort og at din støtte kan bety den store forskjellen.