Beit Eliahu

I Haifa driver Den Norske Israelsmisjon et menighetsenter og støtter en aktiv menighet hvor visjonen er å vokse nærmere Jesus Messias, vokse nærmere hverandre og vokse nærmere samfunnet rundt.

Menigheten Beit Eliahu ble grunnlagt av DNI, og er i dag en av de største messianske menighetene i Israel.

På gudstjenestene på sabbaten kommer unge og gamle sammen til fellesskap med hverandre og Gud.

Gjennom uken er det et mangfold av aktiviteter som sabbatsskole, ungdomsgruppe, ukentlig bibelundervisning (på tre forskjellige språk), besøkstjeneste, evangelisering og kvinnearbeid.

Fokusområder:

  • Drift og utvikling av menighetssenteret
  • Forkynnelse og undervisning
  • Menighetsarbeid
  • Disippelliv