Caspari Center

Jerusalem driver Israelsmisjonen, i samarbeid med andre partnere, Caspari Center (CC). Dette er et senter for bibelske og jødiske studier med fokus på utrustning, disippeltrening og undervisning. Gjennom ulike kurs, ressursmateriell og kartlegginger er Caspari Center en støttespiller for den messianske bevegelse og den internasjonale kirke, og gir kompetanse og kunnskap for å styrke menigheter og utruste enkeltmennesker.

På senteret jobber messianske jøder sammen med andre kristne fra forskjellige deler av verden. CC er også en viktig brobygger mellom den messianske bevegelse og den verdensvide kirke.

Fokusområder:

  • Bibelundervisning for menigheter
  • Disippeltrening for jesutroende jøder og kristne arabere
  • Undervisning for sabbatskolelærere
  • Fagfellesskap om messianske jøders historie, troens røtter og andre relevante temaer
  • Bibliotek med faglitteratur sammen med Jerusalem Seminary
  • Informasjon og undervisning om den messianske bevegelse