Det skal være trygt å være jøde!

Det skal være trygt å være jøde. Likevel vet vi at det motsatte er tilfelle for svært mange jøder. En undersøkelse gjort blant den jødiske befolkningen i Bergen, viser at over 66% av dem hadde opplevd diskriminering og 20% velger å skjule sin jødiske identitet.

– Alle har et stort ansvar for å bekjempe antisemittisme, men kirken har kanskje et større ansvar enn andre fordi den har noen svin på skogen som ingen andre har.

Det sier forsker ved HL-senteret, Øyvind Kopperud i podkasten «Kirken og jøder» (hør nå). Det gjelder hele kristen-Norge, også deg. Noen må gjøre noe, og det må gjøres nå!

Den Norske Israelsmisjon er opptatt av å stå opp for det jødiske folk. Og vi er opptatt av at det skal være trygt å være jøde. Overalt og alltid!

Fokusområder

  • Undervisning på skoler og i menigheter om antisemittisme
  • Holdningsskapende arbeid
  • Rådgivning og påvirkning inn mot kirker og kristne organisasjoner
  • Diakonale tjenester rettet mot Holocaustoverlevende
  • Utvikle ressurser til bruk av enkeltepersoner og fellesskap.