Vitnesbyrd

Karsten ble berørt av det han lærte om jøder og ikke-jøder.

En bok som Karstein Evensen fikk da han var 12 år gammel, skulle vekke en særlig interesse for Israel og det jødiske folk. Siden den gang har det vært helt naturlig for han å engasjere seg for det som har med Israel å gjøre.

Jeg møter Karstein i Jerusalem mens han deltar på «Discovering Jesus in his Jewish Context». Han er tydelig begeistra over kurset. Innimellom et tettpakka program, får vi tid til et liten prat, før han skal videre på neste programpost.

– Dette er min femte gang i Israel. Alle turene har gjort noe med evangelieforståelsen min og bidratt til å gjøre troen på Jesus rikere. Jeg har oppdaget mer av rammen for Jesu virksomhet, noe som har satt innholdet i Bibelen i sin opprinnelige sammenheng. En berikelse jeg vil beskrive som om troen på Jesus har fått «fyldigere klær».

Karstein Evensen

Karstein Evensen

Denne gangen er du altså her på kurs. Hvordan fikk du høre om «Discovering Jesu in his Jewish Context»?

– Jeg har hørt om dette kurset lenge. En annen regionleder i Normisjon kom tilbake etter å ha fullført kurset og anbefalte oss andre å gjøre det samme. Etter det har jeg hatt det i bakhodet og denne gangen passet det endelig.

Mye av Karstein sin jobb i Normisjon, består i forkynnelse i Nordland. Han er opptatt av å formidle et korrekt bilde av hvem Jesus er. Da mener han det er viktig å sette bibelens budskap inn i sin jødiske kontekst.

– I vår vestlige kultur kan vi opptre som at vi har «fasiten» på hvordan det var på Jesu tid. Kanskje vi må gjøre noen korrigeringer for å få en korrekt forståelse, sier han.

– Jeg dro på kurset med en forventning om å få en rikere forståelse av sammenhengen Jesus vokste opp i og hva det har å si for mitt liv med han.

Hva har vært høydepunktet til nå?

Karstein har opplevd flere høydepunkt, men sliter med å velge seg ett. Kurset inneholder alt fra undervisningsøkter om ulike temaer til ekskursjoner og møter med lokale, så jeg kan forstå at jeg ikke gav ham et enkelt spørsmål.

Etter å ha tenkt seg litt om, deler han noen av høydepunktene.

– Jeg synes undervisningen med Richard Harvey var veldig interessant. Han sa veldig mye bra som gav meg en opplevelse av at evangeliene forener oss i troen, enten vi har en jødisk eller hedensk bakgrunn. Vi er ett i Kristus, noe jeg synes han klarte å formidle på en bekreftende og oppbyggelig måte.

– Et annet høydepunkt var å få være i Magdala, i synagogen der Jesus sannsynligvis har talt.

Synagogen i Magdala ble oppdaget i 2009 og er den eldste synagogen som er utgravd i Galilea. Den er en av syv synagoger fra det første århundret i Israel. Mynter utgravd i synagogen dateres til mellom 5 og 63 e.Kr.

– Det var spennende å få se en synagoge fra Jesu tid og å stå på de samme steinene som Jesus har stått på. Her fikk vi se hvordan det ser ut i en synagoge, og hvordan Toraen ble lagt ut på et alter. Alteret skulle representere grunnmuren, Guds hellighet, som alt hvilte på. Alteret var laga til Guds ære. Når Jesus er oppfyllelsen av Guds krav til oss, så ser Gud oss, gjennom sin sønn, Ordet! Derfor sier han: «Dere er rene på grunn av det Ord jeg har talt til dere.» Dette ble en fin fornyelse for meg.

Nye perspektiv

Karstein forteller at han har fått flere nye perspektiv som han tar med seg videre.

– Et av de nye perspektivene, handler om brødunderet som Jesus gjorde da han metta over 5000. Underet endte med at det ble 12 kurver til overs med mat. Disse 12 kurvene viste at Jesu inngripen og under er nok for alle de 12 stammene i Israel.

Kan du anbefale dette kurset videre?

– Jeg vil definitivt anbefale dette kurset til andre. Det har vært veldig rikt for meg. Vi i Norge trenger å få et perspektiv på at Gud har en plan med Israelsfolket og at han gjennom denne planen vil berge hele folket. Dette folket er ikke feilfritt, men Gud vil berge det og bruke det til å medvirke i sin store frelsesplan. Han har ikke gått bort fra sin plan. Gjennom «sitt folk» vil han demonstrere at han er trofast, selv om vi er troløse. Dette gir håp også for resten av verden.

– Når man kommer til Israel, får man dessuten mulighet til å se på faktiske forhold som støtter opp om troen på Jesus, avslutter han.

Så er det tid for å kjøpe seg en falafel, før ekskursjonen går videre til Christ Church.

Tekst: Synnøve Aarskog