Purim

Hva er Purim? Hvem var egentlig dronning Ester og hvorfor er det en bok med i Bibelen som ikke engang nevner hans navn?

Det er noen av spørsmålene som blir stilt i denne filmen. Men kanskje like viktig er det å spørre seg hva fortellingen om Ester kan lære oss som lever i dag.

Kan vi lære noe om Gud i en tekst som ikke nevner hans navn?

Vi anbefaler deg å laste ned studiemateriellet som du finner nedenfor, og se eller høre samtalen mellom Andreas Johansson og Rolf Gunnar Heitmann.

Ressursheftet kan hjelpe deg som enkeltmenneske eller dere som gruppe og fellesskap, til å dykke dypere ned i hva denne høytiden handler om.

Studiemateriell


Denne siden er en del av videoserien Høytidsprat, som er utviklet av Den Norske Israelsmisjon.