Det skal være trygt
å være jøde!

Likevel vet vi at det motsatte er tilfelle for svært mange jøder. En undersøkelse gjort blant den jødiske befolkningen i Bergen, viser at over 66% av dem hadde opplevd diskriminering og 20% velger å skjule sin jødiske identitet.

Året 2021 ble også regnet som et av de mest antisemittiske årene på mange tiår, hvor en har registrert 10 antisemittiske hendelser hver dag i gjennomsnitt. Dette skjer også i Norge, uten at det synes å få noen konsekvenser. 

Det viser at det slettes ikke er trygt å være jøde i Norge. Noen må gjøre noe! 

Kirken har et særlig ansvar

– Alle har et stort ansvar for å bekjempe antisemittisme, men kirken har kanskje et større ansvar enn andre fordi den har noen svin på skogen som ingen andre har.

Det sier forsker ved HL-senteret, Øyvind Kopperud i den nylanserte podkasten «Kirken og jøder». Det gjelder hele kristen-Norge, også oss i Den Norske Israelsmisjon.

For det finnes nok av eksempler på erstatningsteologisk, antijudaistisk og antisemittisk tankegods i vår historie fra mellomkrigstiden. Den delen av vår historie forplikter oss til å stå opp mot antisemittisme i samfunnet i dag.

Vi ønsker å invitere deg og alle andre, til å være med i kampen for å gjøre det trygt å være jøde. 

Vil du være med på å bekjempe antisemittisme?

Solidaritet handler om å vekke oss her hjemme. Vekke kirken til ansvar for det jødiske folk.

Den Norske Israelsmisjon skal være et festningsverk mot jødehat og antisemittiske holdninger. Det gjør vi gjennom undervisning på skoler, i kirker og forsamlinger. Vi gjør det gjennom samtaler med kirkelige ledere og ved å la unge kristne få et møte med jøder og jødedom.

Arbeidet krever ressurser. Sammen kan vi endre holdninger.
Derfor inviterer vi deg til å gi en gave til arbeidet!

Sammen med hele kirken ønsker vi å kunne stå sammen og understreke at:
Det skal være trygt å være jøde – overalt og alltid! 

Mer av Israelsmisjonens arbeid

Gjennom undervisning, forkynnelse og informasjonsarbeid forebygger vi antisemittiske holdninger.

Gjennom våre humanitære og diakonale prosjekter i Øst-Europa og Israel hjelper vi utsatte og holocaustoverlevende jøder.

Vi gir et hjem til de eldre på aldershjemmet Ebenezerhjemmet.

Vi støtter og hjelper marginaliserte, utsatte og hjelpeløse gjennom krisesenteret Machaseh. Her får også holocaustoverlevende husbesøk og hjelp, og fattige får mat og klær.

Våre samarbeidspartnere i Øst-Europa hjelper jøder der de bor, med samtaler, mat og husbesøk til enslige og fattige.

Relaterte ressurser