Det skal være trygt å være jøde. Likevel vet vi at det motsatte er tilfelle for svært mange jøder. Avisen Times of Israel, refererte nylig til en hendelse i Polen, der høyreekstremister kom sammen og brant bøker som inneholdt jødiske rettigheter. Slike, og lignende hendelser, skjer dessverre stadig oftere. Vi ser også at det skjer i vårt eget land.

HL-senteret i Norge forteller at 2 av 3 norske jøder skjuler sin jødiske identitet, og over 70% erfarer økende antisemittisme. I frykt for konsekvensene, er det derfor mange som ikke ønsker å fortelle om sin jødiske identitet.

First: Israel

Høsten 2019 står et titalls norske ungdommer spente på flyplassen Ben Gurion, i Tel Aviv. De er studenter ved First: Israel, bibelskolekurset Israelsmisjonen startet i 2018. Nå skal de tilbringe de neste to månedene i Israel, hvor de skal bli kjent med land og folk, og få et dypdykk i troens jødiske røtter.

Lederne bak First: Israel bibelskolekurset i 2019 er ikke i tvil. First: Israel danner et solid grunnlag for gode og sunne holdninger overfor jøder og Israel. Å legge til rette for at norske studenter og ungdommer i Israel blir kjent med hverandre og utvikler vennskap er den beste måten å motvirke antisemittisme. Disse ungdommene vil ikke bare kjempe mot antisemittisme fordi det er grunnleggende galt, men også fordi det går ut over noen de kjenner. Å kjempe for noen man kjenner personlig har stor kraft.

Dette er et ressurskrevende arbeid, men vi vet det er verdt det.

For å kunne fortsette å videreutvikle dette viktige arbeidet trenger vi din støtte og forbønn. Nå satser vi for fullt på at First: Israel lar seg gjennomføre flere ganger i 2022, slik at flere og flere ungdommer kan få vennskap og kjennskap som varer livet ut.

Gi en julegave

Mer av Israelsmisjonens arbeid

Gjennom undervisning, forkynnelse og informasjonsarbeid forebygger vi antisemittiske holdninger.

Gjennom våre humanitære og diakonale prosjekter i Øst-Europa og Israel hjelper vi utsatte og holocaustoverlevende jøder.

Vi gir et hjem til de eldre på aldershjemmet Ebenezerhjemmet.

Vi støtter og hjelper marginaliserte, utsatte og hjelpeløse gjennom krisesenteret Machaseh. Her får også holocaustoverlevende husbesøk og hjelp, og fattige får mat og klær.

Våre samarbeidspartnere i Øst-Europa hjelper jøder der de bor, med samtaler, mat og husbesøk til enslige og fattige.

Relaterte ressurser