Det skal være trygt å være jøde. Likevel vet vi at det motsatte er tilfelle for svært mange jøder. En undersøkelse gjort blant den jødiske befolkningen i Bergen, viser at over 66% av dem hadde opplevd diskriminering og 20% velger å skjule sin jødiske identitet.

– Alle har et stort ansvar for å bekjempe antisemittisme, men kirken har kanskje et større ansvar enn andre fordi den har noen svin på skogen som ingen andre har.

Det sier forsker ved HL-senteret, Øyvind Kopperud i podkasten «Kirken og jøder» (hør nå). Det gjelder hele kristen-Norge, også deg. Noen må gjøre noe, og det må gjøres nå!

Vi inviterer deg til å være med i kampen for å gjøre det trygt å være jøde. Overalt og alltid!

Dette gjør vi:

Undervisning

Vi reiser over hele Norge for å undervise om antisemittisme på skoler og i menigheter.

Diakoni

Vi hjelper jøder i ulike faser av livet i Europa og i Israel. Det gjelder alt fra matutdeling til samtaler.

Holocaustoverlevende

Vi hjelper overlevende etter holocuast gjennom hjemmebesøk og ved aldershjemmet Ebenezerhjemmet i Haifa.

De marginaliserte

Gjennom vår samarbeidspartner Machashe tilbyr vi også hjelp og veiledning for dem som faller utenfor samfunnet.

Relasjon

Vi vet at holdninger må endres. Ved å la unge mennesker møte jøder og få jødiske venner gjennom First:Israel, ser vi at de står opp for sine jødiske venner og blir med på å bekjempe antisemittisme.

Vil du lære mer?

Lær mer om antisemittisme ved å trykke på innholdet under.